Ẩn nội dung bài viết với khách chưa đăng nhập

09/10/2018 Việt Hải Thủ Thuật Wordpress 737 view

Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ một bài viết với cách dùng 1 [shortcode] đơn giản giúp ẩn nội dung đối với khách chưa đăng nhập không cần đến plugin .
Bước 1 : các bạn chèn code bên dưới vào file functions.php đang sử dụng

function logged_view_content( $atts, $content = "" ) { if(is_user_logged_in()){ return $content; } else { return 'Đăng nhập để xem thông tin'; }
}
add_shortcode( 'hiddencontent', 'logged_view_content' );

Bước 2 : khi thêm xong các bạn sử dụng shortcode để ẩn nội dung bằng cách thêm shortcode bên dưới vào bài viết:

[hiddencontent] Ni dung [/hiddencontent]

Chúc các bạn thành công!