Code đếm và hiển thị số lượt xem bài viết trong wordpress

06/10/2018 Việt Hải Thủ Thuật Wordpress 1529 view

Sau đây là bài viết hướng dẫn các bạn đếm và hiển thị số lượt xem bài viết trong WordPress mà không cần dùng đến plugin. Rất đơn giản và gọn lẹ.
Mục đích thêm lượt xem bài viết vào giúp thu hút người xem, phản ánh được mức độ tương tác của bài viết tới người đọc. Điều này giúp giữ chân khách hàng lại với website của bạn.

Bước 1: Chèn code đếm lượt xem và get số lượt xem sau vào file functions.php

function getPostViews($postID){
// hàm này dùng để lấy số người đã xem qua bài viết
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==''){
// Nếu như lượt xem không có
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, '0');
return "0";
// giá trị trả về bằng 0 }
return $count;
// Trả về giá trị lượt xem
}
function setPostViews($postID) {
// hàm này dùng để set và update số lượt người xem bài viết.
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==''){ $count = 0;
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, '0');
}else{
$count++;
// cộng đồn view
update_post_meta($postID, $count_key, $count);
// update count }
}

Bước 2: Các bạn chèn code dưới đây vào trong file single.php dưới get_header(); nhé

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>

Bước 3: Chèn đoạn code sau nơi bạn muốn hiển thị, ở đây mình sẽ cho nó hiển thị ở trong chi tiết bài viết nhé. Các bạn mở lại file single.php và tìm đến đoạn code hiển thị meta post: ngày tháng, tác giả,…

<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

như hình dưới.

Lưu lại và xem kết quả nhé…
Chúc các bạn thành công!