Sửa lỗi facebook comment data-width không hoạt động

12/10/2018 Việt Hải Thủ Thuật Wordpress 920 view

Gần đây Facebook comment làm hệ thống bình luận chính đều gặp một lỗi rất về width khá khó chịu. Đó là mặc dù đã set data-width=100% nhưng khi khung hiển thị lại rất nhỏ, mất cân đối websie giống như hình dưới

Trước mắt mọi người dùng tạm đoạn css này để chờ facebook khắc phục tình trạng này nhé

.fb_iframe_widget_fluid_desktop, .fb_iframe_widget_fluid_desktop span, .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {min-width: 100% !important;}

Sau khi thêm dòng dưới và lưu lại mọi người lưu lại và kiểm tra , thường css nằm trong cache trình duyệt rất kỹ nên anh em có thể xoá cache trình duyệt hoặc ấn Ctrl+F5 khi site đã load xong cũng được. Đây là kết quả của mình.


cảm ơn mọi người đã theo dõi